Gratis topografische kaarten, hoogte, reliëf

Gratis topografische kaarten visualiseren en delen.

Hengelo

Klik op de kaart om de hoogte weer te geven.

Hengelo, Hof van Twente, Overijssel, Nederland (52.25232 6.79553)

Over deze kaart

Naam: Topografische kaart Hengelo, hoogte, reliëf.
Coördinaten: 52.19106 6.70204 52.31359 6.85253
Minimale hoogte: 7 m
Maximale hoogte: 92 m
Gemiddelde hoogte: 25 m

Hengelo

De gemeente Hengelo ligt in het oostelijk zandgebied aan de rand van de stuwwal van Enschede binnen het bekken van Hengelo. In westen wordt het bekken begrensd door de begraven stuwwal van Delden en Borne. Het landschap, dat gevormd werd in het Saalien, kenmerkt zich door een verbrokkeld reliëf als gevolg van de stuwende werking van het landijs. Op relatief korte afstand komen grote verschillen voor in hoogte, bodemtype en waterhuishouding. De hoger gelegen stuwwallen ten oosten van de gemeente liggen op zo'n 30 tot 50 meter boven NAP, terwijl de lager gelegen delen op circa 14 meter liggen. Door de relatief lagere ligging van Hengelo stroomt het grond- en beekwater vanaf de stuwwallen in westelijke richting, om vervolgens door de stuwwal van Delden en Borne in noordelijke richting af te buigen. Het dorp Hengelo ontstond rondom de plek waar drie beken, Berflobeek, Drienerbeek en Elsbeek bij elkaar komen.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)