Gratis topografische kaarten, hoogte, reliëf

Gratis topografische kaarten visualiseren en delen.

China

Topografische kaarten China

China

China

China (35.00007 104.99993)

Coördinaten: 8.83834 73.49973 53.56082 134.77546 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 7034 m - Gemiddelde hoogte: 512 m

大理白族自治州

China > Yunnan

大理白族自治州, Yunnan, China (25.60748 100.26516)

Coördinaten: 24.66455 98.86341 26.70016 101.04213 - Minimale hoogte: 767 m - Maximale hoogte: 4461 m - Gemiddelde hoogte: 2175 m

额济纳旗

China > Binnen-Mongolië > 额济纳旗

额济纳旗, Алшаа 阿拉善盟, Binnen-Mongolië, China (41.95885 101.06921)

Coördinaten: 41.79885 100.90921 42.11885 101.22921 - Minimale hoogte: 910 m - Maximale hoogte: 998 m - Gemiddelde hoogte: 940 m

Foshan

China > Guangdong > Foshan

Foshan, Guangdong, China (23.02477 113.11463)

Coördinaten: 22.64710 112.38091 23.57393 113.38797 - Minimale hoogte: -7 m - Maximale hoogte: 1199 m - Gemiddelde hoogte: 89 m

夏河县

China > Gansu > 夏河县

夏河县, 甘南藏族自治州, Gansu, China (35.19839 102.51964)

Coördinaten: 35.03839 102.35964 35.35839 102.67964 - Minimale hoogte: 2449 m - Maximale hoogte: 4469 m - Gemiddelde hoogte: 3394 m

Autonome Li en Miao Prefectuur Qiongzhong

China > Hainan > Autonome Li en Miao Prefectuur Qiongzhong

Autonome Li en Miao Prefectuur Qiongzhong, Hainan, China (19.03404 109.83480)

Coördinaten: 18.87404 109.67480 19.19404 109.99480 - Minimale hoogte: 111 m - Maximale hoogte: 1836 m - Gemiddelde hoogte: 424 m

大兴区

China > Peking > 大兴区

大兴区, Peking, 102600, China (39.72541 116.33544)

Coördinaten: 39.56541 116.17544 39.88541 116.49544 - Minimale hoogte: 15 m - Maximale hoogte: 979 m - Gemiddelde hoogte: 61 m

Fengxian

China > Shanghai > Fengxian

Fengxian, Shanghai, China (30.92045 121.46938)

Coördinaten: 30.66144 121.34673 31.01823 121.77917 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 97 m - Gemiddelde hoogte: 3 m

Binnen-Mongolië

China > Binnen-Mongolië

Binnen-Mongolië, China (43.24432 114.32517)

Coördinaten: 37.40671 97.17171 53.33289 126.06980 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 7227 m - Gemiddelde hoogte: 1079 m

Jilin

China > Jilin

Jilin, China (42.99950 125.98161)

Coördinaten: 40.86164 121.63571 46.30298 131.31137 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 2669 m - Gemiddelde hoogte: 302 m

Chengdu

China > Sichuan > Chengdu

Chengdu, 青羊区 (Qingyang), 成都市, Sichuan, 610015, China (30.66242 104.06332)

Coördinaten: 30.50242 103.90332 30.82242 104.22332 - Minimale hoogte: 420 m - Maximale hoogte: 1028 m - Gemiddelde hoogte: 519 m

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, China (22.35063 114.18492)

Coördinaten: 22.13672 113.81724 22.56833 114.50249 - Minimale hoogte: -3 m - Maximale hoogte: 949 m - Gemiddelde hoogte: 46 m

Tibet

China > Tibet

Tibet, China (31.89434 87.07814)

Coördinaten: 27.30540 78.39232 36.48407 99.11555 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 8143 m - Gemiddelde hoogte: 2655 m

Shenyang

China > Liaoning > Shenyang

Shenyang, 沈河区, 沈阳市, Liaoning, 110011, China (41.80453 123.42779)

Coördinaten: 41.64453 123.26779 41.96453 123.58779 - Minimale hoogte: 21 m - Maximale hoogte: 446 m - Gemiddelde hoogte: 64 m

东城区

China > Peking > 东城区

Peking, 东城区, Peking, 100010, China (39.90622 116.39128)

Coördinaten: 39.74622 116.23128 40.06622 116.55128 - Minimale hoogte: 15 m - Maximale hoogte: 1270 m - Gemiddelde hoogte: 67 m

Guangzhou

China > Guangdong

Guangzhou, Guangdong, China (23.13020 113.25929)

Coördinaten: 22.51769 112.95293 23.93608 114.05008 - Minimale hoogte: -5 m - Maximale hoogte: 1564 m - Gemiddelde hoogte: 164 m

Hubei

China > Hubei

Hubei, China (31.15173 112.87832)

Coördinaten: 29.03293 108.36258 33.27277 116.13223 - Minimale hoogte: 8 m - Maximale hoogte: 3484 m - Gemiddelde hoogte: 498 m

Wuhan

China > Hubei > Wuhan

Wuhan, 江岸区, Wuhan, Hubei, 430062, China (30.59511 114.29994)

Coördinaten: 30.43511 114.13994 30.75511 114.45994 - Minimale hoogte: 13 m - Maximale hoogte: 262 m - Gemiddelde hoogte: 28 m

Shanghai

China > Shanghai > Shanghai

Shanghai, Huangpu, Shanghai, 200010, China (31.22530 121.48905)

Coördinaten: 31.06530 121.32905 31.38530 121.64905 - Minimale hoogte: -1 m - Maximale hoogte: 92 m - Gemiddelde hoogte: 4 m

张家界市

China > 张家界市

张家界市, 永定区 (Yongding), 张家界市 / Zhangjiajie, Hunan, China (29.12990 110.48162)

Coördinaten: 28.96990 110.32162 29.28990 110.64162 - Minimale hoogte: 149 m - Maximale hoogte: 1503 m - Gemiddelde hoogte: 484 m

Harbin

China > Heilongjiang > Harbin

Harbin, 道里区, 哈尔滨市, Heilongjiang, 150000, China (45.76567 126.61606)

Coördinaten: 45.60567 126.45606 45.92567 126.77606 - Minimale hoogte: 110 m - Maximale hoogte: 235 m - Gemiddelde hoogte: 141 m

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, 中西區 Central and Western District, Hongkong, 999077, China (22.27933 114.16281)

Coördinaten: 22.11933 114.00281 22.43933 114.32281 - Minimale hoogte: -1 m - Maximale hoogte: 952 m - Gemiddelde hoogte: 59 m

Chongqing

China > Chongqing

Chongqing, China (30.05518 107.87487)

Coördinaten: 28.16174 105.28683 32.20366 110.19444 - Minimale hoogte: 145 m - Maximale hoogte: 3020 m - Gemiddelde hoogte: 771 m

Jangtsekiang

China > Hubei > Jingzhou

Jangtsekiang, 松滋市, Jingzhou, Hubei, 434200, China (30.28324 111.98587)

Coördinaten: 28.70535 104.63496 31.84234 118.50573 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 6144 m - Gemiddelde hoogte: 835 m

深圳市

China > Guangdong

深圳市, Guangdong, China (22.54457 114.05453)

Coördinaten: 22.36514 113.67327 22.86440 114.64619 - Minimale hoogte: -7 m - Maximale hoogte: 1244 m - Gemiddelde hoogte: 47 m

Yunnan

China > Yunnan

Yunnan, China (25.00000 102.00000)

Coördinaten: 21.14314 97.52746 29.22572 106.19421 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 6927 m - Gemiddelde hoogte: 1557 m

且末县

China > Xinjiang

且末县, 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang, China (37.99824 85.81293)

Coördinaten: 35.64112 83.38314 40.30676 87.97314 - Minimale hoogte: 808 m - Maximale hoogte: 6724 m - Gemiddelde hoogte: 2585 m

Guizhou

China > Guizhou

Guizhou, China (27.00000 107.00000)

Coördinaten: 24.62072 103.59999 29.22445 109.59400 - Minimale hoogte: 4 m - Maximale hoogte: 6908 m - Gemiddelde hoogte: 1104 m

Guangxi

China > Guangxi

Guangxi, China (24.00000 109.00000)

Coördinaten: 20.70300 104.44824 26.38639 112.05690 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 4455 m - Gemiddelde hoogte: 596 m

Macau

China > Macau

Macau, China (22.17576 113.55141)

Coördinaten: 22.07667 113.52817 22.21704 113.63014 - Minimale hoogte: -4 m - Maximale hoogte: 453 m - Gemiddelde hoogte: 17 m

Qinghai

China > Qinghai

Qinghai, China (35.40710 95.95212)

Coördinaten: 31.60180 89.40222 39.21423 103.06941 - Minimale hoogte: 34 m - Maximale hoogte: 7703 m - Gemiddelde hoogte: 2630 m

拉萨市

China > Tibet > 拉萨市

拉萨市, ཁྲིན་ཀོན་ཆུས་ / 城关区 / Chengguan, ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ / 拉萨市 / Lhasa, Tibet, 850000, China (29.65539 91.17047)

Coördinaten: 29.49539 91.01047 29.81539 91.33047 - Minimale hoogte: 3620 m - Maximale hoogte: 5643 m - Gemiddelde hoogte: 4383 m

Brahmaputra

China > Tibet > ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། / 山南市 / Shannan

Brahmaputra, སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་ / 浪卡子县 / Nagarzê, ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། / 山南市 / Shannan, Tibet, China (29.24056 90.43842)

Coördinaten: 23.79764 82.31781 30.43782 95.44203 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 7665 m - Gemiddelde hoogte: 2267 m

Zhengzhou

China > Henan > Zhengzhou

Zhengzhou, 二七区 (Erqi), 郑州市 / Zhengzhou, Henan, 450002, China (34.75919 113.65241)

Coördinaten: 34.59919 113.49241 34.91919 113.81241 - Minimale hoogte: 76 m - Maximale hoogte: 655 m - Gemiddelde hoogte: 139 m

Sichuan

China > Sichuan

Sichuan, China (30.50000 102.50000)

Coördinaten: 26.04817 97.34738 34.31471 108.54267 - Minimale hoogte: 209 m - Maximale hoogte: 6927 m - Gemiddelde hoogte: 2408 m

Kunming

China > Yunnan

Kunming, Yunnan, China (25.04380 102.71434)

Coördinaten: 24.38885 102.16974 26.54849 103.67438 - Minimale hoogte: 826 m - Maximale hoogte: 4195 m - Gemiddelde hoogte: 1964 m

Harbin

China > Heilongjiang

Harbin, Heilongjiang, China (45.76567 126.61606)

Coördinaten: 44.05998 125.67825 46.67182 130.23350 - Minimale hoogte: 70 m - Maximale hoogte: 1672 m - Gemiddelde hoogte: 325 m

郭大村

China > Gansu > 郭大村

郭大村, ཅོ་ནེ་རྫོང་། 卓尼县, 甘南州, Gansu, China (34.76810 103.37800)

Coördinaten: 34.74810 103.35800 34.78810 103.39800 - Minimale hoogte: 2882 m - Maximale hoogte: 3817 m - Gemiddelde hoogte: 3229 m

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 果洛藏族自治州

China > Qinghai

མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 果洛藏族自治州, Qinghai, China (34.14175 99.50112)

Coördinaten: 32.52460 96.93497 35.62120 101.77730 - Minimale hoogte: 2312 m - Maximale hoogte: 6174 m - Gemiddelde hoogte: 4089 m

Xi'an

China > Shaanxi > Xi'an

Xi'an, 未央区 (Weiyang), 西安市, Shaanxi, 710018, China (34.34684 108.93659)

Coördinaten: 34.18684 108.77659 34.50684 109.09659 - Minimale hoogte: 349 m - Maximale hoogte: 1281 m - Gemiddelde hoogte: 458 m

黔东南州

China > Guizhou

黔东南州, Guizhou, 556701, China (26.57380 108.59914)

Coördinaten: 25.30812 107.30796 27.52740 109.59400 - Minimale hoogte: 156 m - Maximale hoogte: 2130 m - Gemiddelde hoogte: 752 m

喀什市

China > Xinjiang > 喀什市

喀什市, 喀什市قەشقەر شەھىرى, قەشقەر ۋىلايىتى 喀什地区 Kashgar, Xinjiang, 844000, China (39.46660 75.99001)

Coördinaten: 39.30660 75.83001 39.62660 76.15001 - Minimale hoogte: 1234 m - Maximale hoogte: 2483 m - Gemiddelde hoogte: 1401 m

嘉兴市 / Jiaxing

China > Zhejiang > 嘉兴市 / Jiaxing

嘉兴市, 南湖区 (Nanhu), 嘉兴市 / Jiaxing, Zhejiang, 314000, China (30.74744 120.75110)

Coördinaten: 30.58744 120.59110 30.90744 120.91110 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 168 m - Gemiddelde hoogte: 5 m

Hainan

China > Hainan

Hainan, China (19.20000 109.60000)

Coördinaten: 8.83790 108.38823 20.34391 117.86905 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 3635 m - Gemiddelde hoogte: 157 m

銅鑼灣 Tung Lo Wan

China > 銅鑼灣 Tung Lo Wan

銅鑼灣 Tung Lo Wan, 沙田區 Sha Tin District, Hongkong, DD186 490, China (22.37825 114.18146)

Coördinaten: 22.35825 114.16146 22.39825 114.20146 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 776 m - Gemiddelde hoogte: 200 m

Xi Jiang

China > Sichuan

Xi Jiang, 天府新区成都直管区, 双流区 / Shuangliu, 成都市, Sichuan, China (30.38817 104.05905)

Coördinaten: 30.38211 104.05776 30.39391 104.06225 - Minimale hoogte: 449 m - Maximale hoogte: 521 m - Gemiddelde hoogte: 478 m

Ордос / 鄂尔多斯市 / Ordos

China > Binnen-Mongolië

Ордос / 鄂尔多斯市 / Ordos, Binnen-Mongolië, China (39.46029 108.81343)

Coördinaten: 37.61705 106.47834 40.87082 111.45685 - Minimale hoogte: 750 m - Maximale hoogte: 3160 m - Gemiddelde hoogte: 1305 m

Tianjin

China > Tianjin > Tianjin

Tianjin, 和平区 (Heping), Tianjin, 300010, China (39.12356 117.19808)

Coördinaten: 38.96356 117.03808 39.28356 117.35808 - Minimale hoogte: -2 m - Maximale hoogte: 52 m - Gemiddelde hoogte: 5 m

Guangdong

China > Guangdong

Guangdong, China (23.13577 113.19827)

Coördinaten: 20.11981 109.44948 25.51952 117.66436 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 2444 m - Gemiddelde hoogte: 200 m

丽江市 Lijiang

China > Yunnan

丽江市 Lijiang, Yunnan, China (26.87409 100.23563)

Coördinaten: 25.98840 99.38409 27.91752 101.51230 - Minimale hoogte: 1085 m - Maximale hoogte: 5316 m - Gemiddelde hoogte: 2670 m

Andere plaatsen

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .