Gratis topografische kaarten, hoogte, reliëf

Gratis topografische kaarten visualiseren en delen.

China

Topografische kaarten China

China

China

China (35.00007 104.99993)

Coördinaten: 8.83834 73.49973 53.56082 134.77546 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 7034 m - Gemiddelde hoogte: 512 m

Shanghai

China > Shanghai > Shanghai

Shanghai, Huangpu, Shanghai, 200010, China (31.22530 121.48905)

Coördinaten: 31.06530 121.32905 31.38530 121.64905 - Minimale hoogte: -1 m - Maximale hoogte: 92 m - Gemiddelde hoogte: 4 m

贡山独龙族怒族自治县 (Gongshan)

China > Yunnan > 贡山独龙族怒族自治县 (Gongshan) > 茶拉

贡山独龙族怒族自治县 (Gongshan), 茶拉, 怒江傈僳族自治州, Yunnan, China (27.97595 98.66052)

Coördinaten: 27.95595 98.64052 27.99595 98.68052 - Minimale hoogte: 1516 m - Maximale hoogte: 3299 m - Gemiddelde hoogte: 2211 m

Jangtsekiang

China > Hubei > Jingzhou

Jangtsekiang, 松滋市, Jingzhou, Hubei, 434200, China (30.28324 111.98587)

Coördinaten: 28.70535 104.63496 31.84234 118.50573 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 6144 m - Gemiddelde hoogte: 835 m

Tibet

China > Tibet

Tibet, China (31.89434 87.07814)

Coördinaten: 27.30540 78.39232 36.48407 99.11555 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 8143 m - Gemiddelde hoogte: 2655 m

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, China (22.35063 114.18492)

Coördinaten: 22.13672 113.81724 22.56833 114.50249 - Minimale hoogte: -3 m - Maximale hoogte: 949 m - Gemiddelde hoogte: 46 m

Guangzhou

China > Guangdong > Guangzhou

Guangzhou, Guangdong, China (23.13020 113.25929)

Coördinaten: 22.51769 112.95293 23.93608 114.05008 - Minimale hoogte: -5 m - Maximale hoogte: 1564 m - Gemiddelde hoogte: 164 m

Pudong

China > Pudong

Pudong, China (31.22178 121.53874)

Coördinaten: 30.72776 121.45252 31.41678 122.32835 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 184 m - Gemiddelde hoogte: 2 m

雅鲁藏布江

China > Tibet > 年木乡

雅鲁藏布江, 年木乡, བསམ་འགྲུབ་རྩེ་ཆུས། 桑珠孜区, གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་日喀则市, Tibet, China (29.32755 89.41608)

Coördinaten: 29.32576 89.39615 29.36135 89.45779 - Minimale hoogte: 3778 m - Maximale hoogte: 4234 m - Gemiddelde hoogte: 3813 m

Brahmaputra

China > Tibet > ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། / 山南市 / Shannan

Brahmaputra, སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་ / 浪卡子县 / Nagarzê, ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། / 山南市 / Shannan, Tibet, China (29.24056 90.43842)

Coördinaten: 23.79764 82.31781 30.43782 95.44203 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 7665 m - Gemiddelde hoogte: 2267 m

Kunlun Mountains

China > Tibet > 东汝乡

Kunlun Mountains, 东汝乡, རུ་ཐོག་རྫོང་ 日土县, མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ 阿里地区, Tibet, China (35.31000 80.97000)

Coördinaten: 35.30995 80.96995 35.31005 80.97005 - Minimale hoogte: 5935 m - Maximale hoogte: 6856 m - Gemiddelde hoogte: 6236 m

Chengdu

China > Sichuan > Chengdu

Chengdu, Sichuan, China (30.65986 104.06337)

Coördinaten: 30.09205 102.99027 31.43710 104.89485 - Minimale hoogte: 309 m - Maximale hoogte: 5956 m - Gemiddelde hoogte: 1386 m

Jiangmen

China > Guangdong > Jiangmen

Jiangmen, Guangdong, China (22.57663 113.07905)

Coördinaten: 21.45043 111.99921 22.85802 113.25747 - Minimale hoogte: -5 m - Maximale hoogte: 1613 m - Gemiddelde hoogte: 76 m

Kowloon

China > Hongkong > Kowloon

Kowloon, Hongkong, China (22.31165 114.17679)

Coördinaten: 22.28228 114.13033 22.35841 114.24558 - Minimale hoogte: -4 m - Maximale hoogte: 828 m - Gemiddelde hoogte: 106 m

Suzhou

China > Jiangsu > Suzhou

Suzhou, Jiangsu, China (31.30169 120.58107)

Coördinaten: 30.76026 119.91621 32.04578 121.38225 - Minimale hoogte: -1 m - Maximale hoogte: 1546 m - Gemiddelde hoogte: 27 m

黄石寨

China > 黄石寨

黄石寨, 武陵源区 (Wulingyuan), 张家界市 / Zhangjiajie, Hunan, 42700, China (29.33274 110.42563)

Coördinaten: 29.31274 110.40563 29.35274 110.44563 - Minimale hoogte: 411 m - Maximale hoogte: 1241 m - Gemiddelde hoogte: 801 m

古莲镇

China > Heilongjiang > 古莲镇

古莲镇, 漠河市, 大兴安岭地区, Heilongjiang, China (52.95460 122.34129)

Coördinaten: 52.28142 121.18432 53.11051 122.46712 - Minimale hoogte: 424 m - Maximale hoogte: 1348 m - Gemiddelde hoogte: 726 m

勃利县

China > Heilongjiang

勃利县, 七台河市, Heilongjiang, China (45.81668 130.48783)

Coördinaten: 45.58649 130.09624 46.12013 131.01683 - Minimale hoogte: 106 m - Maximale hoogte: 987 m - Gemiddelde hoogte: 297 m

大理白族自治州

China > Yunnan

大理白族自治州, Yunnan, China (25.60748 100.26516)

Coördinaten: 24.66455 98.86341 26.70016 101.04213 - Minimale hoogte: 767 m - Maximale hoogte: 4461 m - Gemiddelde hoogte: 2175 m

额济纳旗

China > Binnen-Mongolië > 额济纳旗

额济纳旗, Алшаа 阿拉善盟, Binnen-Mongolië, China (41.95885 101.06921)

Coördinaten: 41.79885 100.90921 42.11885 101.22921 - Minimale hoogte: 910 m - Maximale hoogte: 998 m - Gemiddelde hoogte: 940 m

夏河县

China > Gansu > 夏河县

夏河县, 甘南藏族自治州, Gansu, China (35.19839 102.51964)

Coördinaten: 35.03839 102.35964 35.35839 102.67964 - Minimale hoogte: 2449 m - Maximale hoogte: 4469 m - Gemiddelde hoogte: 3394 m

Foshan

China > Guangdong > Foshan

Foshan, Guangdong, China (23.02477 113.11463)

Coördinaten: 22.64710 112.38091 23.57393 113.38797 - Minimale hoogte: -7 m - Maximale hoogte: 1199 m - Gemiddelde hoogte: 89 m

Autonome Li en Miao Prefectuur Qiongzhong

China > Hainan > Autonome Li en Miao Prefectuur Qiongzhong

Autonome Li en Miao Prefectuur Qiongzhong, Hainan, China (19.03404 109.83480)

Coördinaten: 18.87404 109.67480 19.19404 109.99480 - Minimale hoogte: 111 m - Maximale hoogte: 1836 m - Gemiddelde hoogte: 424 m

大兴区

China > Peking > 大兴区

大兴区, Peking, 102600, China (39.72541 116.33544)

Coördinaten: 39.56541 116.17544 39.88541 116.49544 - Minimale hoogte: 15 m - Maximale hoogte: 979 m - Gemiddelde hoogte: 61 m

Fengxian

China > Shanghai > Fengxian

Fengxian, Shanghai, China (30.92045 121.46938)

Coördinaten: 30.66144 121.34673 31.01823 121.77917 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 97 m - Gemiddelde hoogte: 3 m

Shenyang

China > Liaoning > Shenyang

Shenyang, 沈河区, 沈阳市, Liaoning, 110011, China (41.80453 123.42779)

Coördinaten: 41.64453 123.26779 41.96453 123.58779 - Minimale hoogte: 21 m - Maximale hoogte: 446 m - Gemiddelde hoogte: 64 m

Chengdu

China > Sichuan > Chengdu

Chengdu, 青羊区 (Qingyang), 成都市, Sichuan, 610015, China (30.66242 104.06332)

Coördinaten: 30.50242 103.90332 30.82242 104.22332 - Minimale hoogte: 420 m - Maximale hoogte: 1028 m - Gemiddelde hoogte: 519 m

Binnen-Mongolië

China > Binnen-Mongolië

Binnen-Mongolië, China (43.24432 114.32517)

Coördinaten: 37.40671 97.17171 53.33289 126.06980 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 7227 m - Gemiddelde hoogte: 1079 m

Chongqing

China > Chongqing

Chongqing, China (30.05518 107.87487)

Coördinaten: 28.16174 105.28683 32.20366 110.19444 - Minimale hoogte: 145 m - Maximale hoogte: 3020 m - Gemiddelde hoogte: 771 m

Jilin

China > Jilin

Jilin, China (42.99950 125.98161)

Coördinaten: 40.86164 121.63571 46.30298 131.31137 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 2669 m - Gemiddelde hoogte: 302 m

Shenzhen

China > Guangdong > Shenzhen

Shenzhen, Guangdong, China (22.55545 114.05433)

Coördinaten: 22.25733 113.67936 22.86440 114.64619 - Minimale hoogte: -7 m - Maximale hoogte: 1065 m - Gemiddelde hoogte: 41 m

东城区

China > Peking > 东城区

Peking, 东城区, Peking, 100010, China (39.90622 116.39128)

Coördinaten: 39.74622 116.23128 40.06622 116.55128 - Minimale hoogte: 15 m - Maximale hoogte: 1270 m - Gemiddelde hoogte: 67 m

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, 中西區 Central and Western District, Hongkong, 999077, China (22.27933 114.16281)

Coördinaten: 22.11933 114.00281 22.43933 114.32281 - Minimale hoogte: -1 m - Maximale hoogte: 952 m - Gemiddelde hoogte: 59 m

Hubei

China > Hubei

Hubei, China (31.15173 112.87832)

Coördinaten: 29.03293 108.36258 33.27277 116.13223 - Minimale hoogte: 8 m - Maximale hoogte: 3484 m - Gemiddelde hoogte: 498 m

Wuhan

China > Hubei > Wuhan

Wuhan, 江岸区, Wuhan, Hubei, 430062, China (30.59511 114.29994)

Coördinaten: 30.43511 114.13994 30.75511 114.45994 - Minimale hoogte: 13 m - Maximale hoogte: 262 m - Gemiddelde hoogte: 28 m

张家界市

China > 张家界市

张家界市, 永定区 (Yongding), 张家界市 / Zhangjiajie, Hunan, China (29.12990 110.48162)

Coördinaten: 28.96990 110.32162 29.28990 110.64162 - Minimale hoogte: 149 m - Maximale hoogte: 1503 m - Gemiddelde hoogte: 484 m

Harbin

China > Heilongjiang > Harbin

Harbin, 道里区, 哈尔滨市, Heilongjiang, 150000, China (45.76567 126.61606)

Coördinaten: 45.60567 126.45606 45.92567 126.77606 - Minimale hoogte: 110 m - Maximale hoogte: 235 m - Gemiddelde hoogte: 141 m

且末县

China > Xinjiang

且末县, 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang, China (37.99824 85.81293)

Coördinaten: 35.64112 83.38314 40.30676 87.97314 - Minimale hoogte: 808 m - Maximale hoogte: 6724 m - Gemiddelde hoogte: 2585 m

Yunnan

China > Yunnan

Yunnan, China (25.00000 102.00000)

Coördinaten: 21.14314 97.52746 29.22572 106.19421 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 6927 m - Gemiddelde hoogte: 1557 m

Guizhou

China > Guizhou

Guizhou, China (27.00000 107.00000)

Coördinaten: 24.62072 103.59999 29.22445 109.59400 - Minimale hoogte: 4 m - Maximale hoogte: 6908 m - Gemiddelde hoogte: 1104 m

Macau

China > Macau

Macau, China (22.17576 113.55141)

Coördinaten: 22.07667 113.52817 22.21704 113.63014 - Minimale hoogte: -4 m - Maximale hoogte: 453 m - Gemiddelde hoogte: 17 m

Guangxi

China > Guangxi

Guangxi, China (24.00000 109.00000)

Coördinaten: 20.70300 104.44824 26.38639 112.05690 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 4455 m - Gemiddelde hoogte: 596 m

Qinghai

China > Qinghai

Qinghai, China (35.40710 95.95212)

Coördinaten: 31.60180 89.40222 39.21423 103.06941 - Minimale hoogte: 34 m - Maximale hoogte: 7703 m - Gemiddelde hoogte: 2630 m

Ордос / 鄂尔多斯市 / Ordos

China > Binnen-Mongolië

Ордос / 鄂尔多斯市 / Ordos, Binnen-Mongolië, China (39.46029 108.81343)

Coördinaten: 37.61705 106.47834 40.87082 111.45685 - Minimale hoogte: 750 m - Maximale hoogte: 3160 m - Gemiddelde hoogte: 1305 m

Sichuan

China > Sichuan

Sichuan, China (30.50000 102.50000)

Coördinaten: 26.04817 97.34738 34.31471 108.54267 - Minimale hoogte: 209 m - Maximale hoogte: 6927 m - Gemiddelde hoogte: 2408 m

拉萨市

China > Tibet > 拉萨市

拉萨市, ཁྲིན་ཀོན་ཆུས་ / 城关区 / Chengguan, ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ / 拉萨市 / Lhasa, Tibet, 850000, China (29.65539 91.17047)

Coördinaten: 29.49539 91.01047 29.81539 91.33047 - Minimale hoogte: 3620 m - Maximale hoogte: 5643 m - Gemiddelde hoogte: 4383 m

Kunming

China > Yunnan

Kunming, Yunnan, China (25.04380 102.71434)

Coördinaten: 24.38885 102.16974 26.54849 103.67438 - Minimale hoogte: 826 m - Maximale hoogte: 4195 m - Gemiddelde hoogte: 1964 m

Zhengzhou

China > Henan > Zhengzhou

Zhengzhou, 二七区 (Erqi), 郑州市 / Zhengzhou, Henan, 450002, China (34.75919 113.65241)

Coördinaten: 34.59919 113.49241 34.91919 113.81241 - Minimale hoogte: 76 m - Maximale hoogte: 655 m - Gemiddelde hoogte: 139 m

Harbin

China > Heilongjiang

Harbin, Heilongjiang, China (45.76567 126.61606)

Coördinaten: 44.05998 125.67825 46.67182 130.23350 - Minimale hoogte: 70 m - Maximale hoogte: 1672 m - Gemiddelde hoogte: 325 m

Xi'an

China > Shaanxi > Xi'an

Xi'an, 未央区 (Weiyang), 西安市, Shaanxi, 710018, China (34.34684 108.93659)

Coördinaten: 34.18684 108.77659 34.50684 109.09659 - Minimale hoogte: 349 m - Maximale hoogte: 1281 m - Gemiddelde hoogte: 458 m

Andere plaatsen

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .