Gratis topografische kaarten, hoogte, reliëf

Gratis topografische kaarten visualiseren en delen.

Vietnam

Topografische kaarten Vietnam

Vietnam

Vietnam

Vietnam (13.29040 108.42651)

Coördinaten: 7.89115 102.14403 23.39269 114.33383 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 4050 m - Gemiddelde hoogte: 275 m

Hanoi

Vietnam > Hanoi

Hanoi, Vietnam (21.02945 105.85444)

Coördinaten: 20.56452 105.28490 21.38528 106.02007 - Minimale hoogte: -2 m - Maximale hoogte: 1615 m - Gemiddelde hoogte: 129 m

Châu Đốc

Vietnam > Tỉnh An Giang > Châu Đốc

Châu Đốc, Tỉnh An Giang, 89888, Vietnam (10.71018 105.11887)

Coördinaten: 10.61069 105.02277 10.76567 105.15597 - Minimale hoogte: 1 m - Maximale hoogte: 238 m - Gemiddelde hoogte: 5 m

Nhà Bè

Vietnam > Ho Chi Minhstad > Nhà Bè

Nhà Bè, Ho Chi Minhstad, Huyện Nhà Bè, 756604, Vietnam (10.70121 106.73901)

Coördinaten: 10.66121 106.69901 10.74121 106.77901 - Minimale hoogte: -8 m - Maximale hoogte: 43 m - Gemiddelde hoogte: 2 m

Thành phố Phú Quốc

Vietnam > Thành phố Phú Quốc

Thành phố Phú Quốc, Vietnam (10.21531 103.98804)

Coördinaten: 9.25430 103.45873 10.45260 104.09849 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 540 m - Gemiddelde hoogte: 2 m

Quận 9

Vietnam > Quận 9

Quận 9, Long Điền, Vietnam (10.82454 106.81801)

Coördinaten: 10.75945 106.75695 10.89900 106.88176 - Minimale hoogte: -5 m - Maximale hoogte: 97 m - Gemiddelde hoogte: 8 m

Thị xã Hương Thuỷ

Vietnam > Thừa Thiên-Huế

Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên-Huế, 054, Vietnam (16.32626 107.62655)

Coördinaten: 16.15678 107.49631 16.49150 107.75735 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 1173 m - Gemiddelde hoogte: 123 m

Đak Pơ

Vietnam > Gia Lai

Đak Pơ, Gia Lai, Vietnam (13.92864 108.60482)

Coördinaten: 13.78962 108.41478 14.06807 108.79704 - Minimale hoogte: 21 m - Maximale hoogte: 1725 m - Gemiddelde hoogte: 521 m

Biên Hòa

Vietnam > Tỉnh Đồng Nai > Biên Hòa

Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, 81000, Vietnam (10.95695 106.85365)

Coördinaten: 10.79695 106.69365 11.11695 107.01365 - Minimale hoogte: -3 m - Maximale hoogte: 108 m - Gemiddelde hoogte: 26 m

Ninh Bình

Vietnam > Tỉnh Ninh Bình > Ninh Bình

Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, 08000, Vietnam (20.25454 105.97649)

Coördinaten: 20.09454 105.81649 20.41454 106.13649 - Minimale hoogte: -4 m - Maximale hoogte: 366 m - Gemiddelde hoogte: 17 m

Quảng Ninh

Vietnam > Quảng Bình

Quảng Ninh, Quảng Bình, Vietnam (17.25414 106.49382)

Coördinaten: 17.07085 106.28730 17.43613 106.79671 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 1610 m - Gemiddelde hoogte: 282 m

Hải Phòng

Vietnam > Hải Phòng

Hải Phòng, Vietnam (20.85886 106.67496)

Coördinaten: 19.92658 106.40055 21.02030 107.95112 - Minimale hoogte: -1 m - Maximale hoogte: 1480 m - Gemiddelde hoogte: 49 m

Thừa Thiên-Huế

Vietnam > Thừa Thiên-Huế

Thừa Thiên-Huế, Vietnam (16.33754 107.55637)

Coördinaten: 15.99440 107.01621 17.11450 108.48058 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 2033 m - Gemiddelde hoogte: 180 m

Ho Chi Minhstad

Vietnam > Ho Chi Minhstad > Ho Chi Minhstad

Ho Chi Minhstad, Quận 1, Ho Chi Minhstad, 00084, Vietnam (10.77584 106.70176)

Coördinaten: 10.61584 106.54176 10.93584 106.86176 - Minimale hoogte: -6 m - Maximale hoogte: 116 m - Gemiddelde hoogte: 5 m

Nationaal park Phong Nha-Kẻ Bàng

Vietnam > Quảng Bình

Nationaal park Phong Nha-Kẻ Bàng, Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam (17.55526 106.11230)

Coördinaten: 17.37134 105.78146 17.73905 106.39046 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 1610 m - Gemiddelde hoogte: 397 m

Ninh Bình

Vietnam > Tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Vietnam (20.24498 105.98263)

Coördinaten: 20.19977 105.92706 20.29014 106.02408 - Minimale hoogte: -5 m - Maximale hoogte: 226 m - Gemiddelde hoogte: 10 m

Sa Pa

Vietnam > Lào Cai

Sa Pa, Lào Cai, Vietnam (22.31566 103.83645)

Coördinaten: 22.13816 103.72928 22.49284 104.08154 - Minimale hoogte: 71 m - Maximale hoogte: 3080 m - Gemiddelde hoogte: 953 m

Tỉnh Hà Giang

Vietnam > Tỉnh Hà Giang

Tỉnh Hà Giang, Vietnam (22.60689 104.79948)

Coördinaten: 22.16556 104.33434 23.39340 105.57411 - Minimale hoogte: 56 m - Maximale hoogte: 2485 m - Gemiddelde hoogte: 816 m

Nha Trang

Vietnam > Khánh Hòa > Nha Trang

Nha Trang, Khánh Hòa, 48058, Vietnam (12.24317 109.18987)

Coördinaten: 12.08317 109.02987 12.40317 109.34987 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 1352 m - Gemiddelde hoogte: 128 m

Phú Bài

Vietnam > Thừa Thiên-Huế > Phú Bài

Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế, Vietnam (16.40930 107.67798)

Coördinaten: 16.36930 107.63798 16.44930 107.71798 - Minimale hoogte: -1 m - Maximale hoogte: 167 m - Gemiddelde hoogte: 15 m

Tân Nghị

Vietnam > Bình Định > Tân Nghị

Tân Nghị, Tây Sơn, Bình Định, Vietnam (13.95146 109.02033)

Coördinaten: 13.93146 109.00033 13.97146 109.04033 - Minimale hoogte: 8 m - Maximale hoogte: 150 m - Gemiddelde hoogte: 21 m

Hội An

Vietnam > Tỉnh Quảng Nam > Hội An

Hội An, Tỉnh Quảng Nam, 0510, Vietnam (15.87981 108.32739)

Coördinaten: 15.71981 108.16739 16.03981 108.48739 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 953 m - Gemiddelde hoogte: 28 m

Quy Nhơn

Vietnam > Bình Định > Quy Nhơn

Quy Nhơn, Bình Định, 056, Vietnam (13.77041 109.23267)

Coördinaten: 13.61041 109.07267 13.93041 109.39267 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 874 m - Gemiddelde hoogte: 61 m

Tam Cốc

Vietnam > Tỉnh Ninh Bình > Tam Cốc

Tam Cốc, Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, 4300, Vietnam (20.21605 105.93726)

Coördinaten: 20.19605 105.91726 20.23605 105.95726 - Minimale hoogte: -4 m - Maximale hoogte: 226 m - Gemiddelde hoogte: 20 m

Ho Chi Minhstad

Vietnam > Ho Chi Minhstad

Ho Chi Minhstad, Vietnam (10.77584 106.70176)

Coördinaten: 10.13995 106.35672 11.15954 107.02767 - Minimale hoogte: -4 m - Maximale hoogte: 825 m - Gemiddelde hoogte: 24 m

Hoa Lư

Vietnam > Tỉnh Ninh Bình > Hoa Lư

Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Vietnam (20.24988 105.91649)

Coördinaten: 20.17239 105.87746 20.32739 105.98853 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 199 m - Gemiddelde hoogte: 13 m

Hòa Bình

Vietnam > Hòa Bình

Hòa Bình, Vietnam (20.66092 105.39247)

Coördinaten: 20.30536 104.83648 21.11277 105.85715 - Minimale hoogte: -1 m - Maximale hoogte: 1889 m - Gemiddelde hoogte: 275 m

Tỉnh Quảng Ninh

Vietnam > Tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh, Vietnam (21.17180 107.20127)

Coördinaten: 20.42440 106.43915 21.66353 108.22329 - Minimale hoogte: -1 m - Maximale hoogte: 1492 m - Gemiddelde hoogte: 103 m

Ho Chi Minhstad

Vietnam > Ho Chi Minhstad

Sài Gòn, Quận 1, Ho Chi Minhstad, 082, Vietnam (10.77155 106.69838)

Coördinaten: 10.61155 106.53838 10.93155 106.85838 - Minimale hoogte: -6 m - Maximale hoogte: 108 m - Gemiddelde hoogte: 5 m

Quảng Bình

Vietnam > Quảng Bình

Quảng Bình, Vietnam (17.54627 106.25762)

Coördinaten: 16.92137 105.60767 18.13096 107.12337 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 2241 m - Gemiddelde hoogte: 208 m

Đồng Nai

Vietnam > Đồng Nai

Đồng Nai, Vietnam (11.00632 107.19218)

Coördinaten: 8.44632 104.63218 13.56632 109.75218 - Minimale hoogte: -2 m - Maximale hoogte: 2323 m - Gemiddelde hoogte: 101 m

Bố Trạch

Vietnam > Quảng Bình

Bố Trạch, Quảng Bình, Vietnam (17.48764 106.26234)

Coördinaten: 17.24376 105.96824 17.72938 106.60022 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 1613 m - Gemiddelde hoogte: 326 m

Thành phố Hạ Long

Vietnam > Tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Vietnam (20.98233 107.03133)

Coördinaten: 20.72506 106.82556 21.23899 107.30225 - Minimale hoogte: -1 m - Maximale hoogte: 1074 m - Gemiddelde hoogte: 87 m

Thanh Hóa

Vietnam > Thanh Hóa > Thanh Hóa

Thanh Hóa, 0237, Vietnam (19.81172 105.77457)

Coördinaten: 19.65172 105.61457 19.97172 105.93457 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 467 m - Gemiddelde hoogte: 11 m

Quảng Ngãi

Vietnam > Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Vietnam (14.96353 108.66426)

Coördinaten: 14.53273 108.23549 15.79729 109.46323 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 2006 m - Gemiddelde hoogte: 209 m

Lào Cai

Vietnam > Lào Cai

Lào Cai, Vietnam (22.29677 104.05662)

Coördinaten: 21.87581 103.52943 22.84492 104.62866 - Minimale hoogte: 51 m - Maximale hoogte: 3050 m - Gemiddelde hoogte: 895 m

Quận Nam Từ Liêm

Vietnam > Hanoi

Quận Nam Từ Liêm, Hanoi, 0914663166, Vietnam (21.01920 105.75763)

Coördinaten: 20.97973 105.72656 21.05656 105.79917 - Minimale hoogte: 1 m - Maximale hoogte: 34 m - Gemiddelde hoogte: 10 m

Gia Lai

Vietnam > Gia Lai

Gia Lai, Vietnam (13.79641 108.26083)

Coördinaten: 12.99623 107.45138 14.60316 108.87332 - Minimale hoogte: 0 m - Maximale hoogte: 2525 m - Gemiddelde hoogte: 382 m

Thành phố Biên Hòa

Vietnam > Tỉnh Đồng Nai

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Vietnam (10.91419 106.89157)

Coördinaten: 10.82269 106.76201 11.00572 106.98626 - Minimale hoogte: -3 m - Maximale hoogte: 106 m - Gemiddelde hoogte: 24 m

Andere plaatsen

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .