Geolokaliseren

Topografische kaart Achterhoek

Interactieve kaart

Klik op de kaart om de hoogte weer te geven.

Over deze kaart

Naam: Topografische kaart Achterhoek, hoogte, reliëf.

Locatie: Achterhoek, Lievelde, Oost Gelre, Gelderland, Nederland, 7137 NC, Nederland (51.01285 5.57496 53.01285 7.57496)

Gemiddelde hoogte: 54 m

Minimale hoogte: -8 m

Maximale hoogte: 680 m

Wie zich een beeld probeert te vormen van het oorspronkelijke landschap, ziet een woest en moeilijk toegankelijk gebied. Het gebied bestaat uit dekzandruggen, uitlopers van een diluviaal hoogteterras van oostelijke zijde. Vele beken stromen van oost naar west en voedden een lager gelegen strook van moerasbos en veen aan de westzijde van de Achterhoek, die een moeilijk te nemen barrière vormde voor bezoekers uit het westen. In het midden van de Achterhoek zou het niet duidelijk te lokaliseren bos Berlewalde hebben gelegen dat in een dertiende-eeuws document wordt genoemd. Later is hier door het laten grazen van gedomesticeerd vee vooral veel heide ontstaan.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)