Geolokaliseren

Topografische kaart Voorschoten

Interactieve kaart

Klik op de kaart om de hoogte weer te geven.

Over deze kaart

Naam: Topografische kaart Voorschoten, hoogte, reliëf.

Locatie: Voorschoten, Zuid-Holland, Nederland (52.10147 4.40116 52.14988 4.46930)

Gemiddelde hoogte: 1 m

Minimale hoogte: -6 m

Maximale hoogte: 6 m

Het dorp is ontstaan op een oude strandwal en had een langgerekte vorm. Bodemvondsten tonen aan dat reeds 2000 jaar voor Christus, ter hoogte van de huidige Voorschotense wijk Boschgeest, een nederzetting bestond van veehoudende vissers/jagers. Die langgerekte vorm, ontstaan door lintbebouwing in de middeleeuwen, is terug te vinden in de Voorstraat, die als markt fungeerde en die ook vandaag een verbreding kent door een wijkende rooilijn. Floris V van Holland verleende in 1282 marktrechten. Dit langgerekte plein met dorpspomp, oude lindebomen en gaslantaarns is een beschermd dorpsgezicht: van de monumentale gevels verdient het Ambachts- en Baljuwhuis vermelding. De Vereniging tot behoud van Oud, Groen, en Leefbaar Voorschoten bevordert dat karakteristieke panden, gevels, werken en beplantingen binnen de gemeente beschermd, behouden, onderhouden en gerestaureerd worden. Tot de Franse tijd was de kasteelheer van Duivenvoorde ambachtsheer van Voorschoten, nadien werd Voorschoten een zelfstandige gemeente.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)

Andere topografische kaarten

Klik op een kaart om zijn topografie, zijn hoogte en zijn reliëf te bekijken.

Duivenvoorde

Nederland > Zuid-Holland > Voorschoten

Duivenvoorde, Boerenlaan, Voorschoten, Zuid-Holland, Nederland, 2252AJ, Nederland

Gemiddelde hoogte: 1 m